Trắc nghiệm tâm lý: Bạn thấy đứa trẻ nào hạnh phúc nhất?

author
4 minutes, 15 seconds Read

Bạn nghĩ đứa trẻ trong bức tranh nào sau đây là hạnh phúc nhất?

Cùng xem, sự lựa chọn đó tiết lộ gì về con người bạn:

A. Trong những hoàn cảnh khác nhau, bạn sẽ có cái nhìn và góc độ suy nghĩ khác nhau. Bạn tin rằng quan điểm sống của một người thường liên quan đến trải nghiệm của họ, vì vậy bạn luôn dùng những cách khác nhau để nâng cao trải nghiệm của mình, để khám phá ra nhiều hơn những ý nghĩa trong cuộc sống.

Bạn tin vào quy luật phát triển của tự nhiên, cũng tin rằng xã hội này có một quy luật phát triển nhất định. Nhìn chung, bạn có xu hướng đưa ra những lựa chọn mang tính an toàn cao.

B. Bạn cho rằng con người có thể bị cuộc đời vùi dập, bị cuộc đời thử thách nhiều lần nhưng bạn sẽ không lựa chọn cúi đầu. Bạn cho rằng điều quan trọng nhất của một người sống trên đời chính là sự chính trực. Bạn dù phải ở trong vũng bùn, một mình chịu đựng nhiều chuyện cũng không để bản thân mất đi sự chính trực. Người không chính trực dù có đạt được bao nhiêu thành tựu cũng nhất định sẽ bị người khác coi thường, khó có thể đứng trên đỉnh thế giới này. Bạn biết cuộc sống không phải ngày một, ngày hai mà là cả đời, tin tưởng vào ngày mai tốt đẹp.

C. Trong quá khứ, để có được sự quan tâm của người khác, bạn đã thỏa hiệp và tự đẩy mình vào khó khăn. Giờ đây, bạn đã hiểu được giá trị của bản thân và cuộc sống, ứng xử tốt hơn trong các mối quan hệ xung quanh cũng như với chính mình.

Bạn biết chúng ta thường chỉ nhìn thấy ưu điểm của đối phương và sai lầm là lấy ưu điểm của người khác so sánh với điểm không hài lòng của chính mình, khiến bản thân thấy mình vô dụng. Bây giờ, bạn hiểu rằng điều quan trọng nhất là sống cho chính mình. Vì vậy, bạn tự do trong cuộc sống thực, không còn bị vướng mắc và rắc rối bởi những đánh giá của người khác và ảnh hưởng của họ đối với cuộc sống của mình.

D. Dù biết nhiều chuyện là khó, bạn vẫn duy trì một loại mong muốn không ngừng nỗ lực trong âm thầm. Bạn muốn mang đến cho người mình yêu thương những điều kiện sống tốt hơn, tôi luyện bản thân không ngừng trưởng thành từ đó.

Bạn biết rằng một khi bạn đánh mất hy vọng vào chính mình, thì trên đời này sẽ không có ai khuyến khích bạn tiến lên bởi không ai thực sự muốn bạn sống tốt ngoại trừ chính bạn. Bất kể trong hoàn cảnh nào hay không nhận được sự coi trọng, bạn sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực. Bạn biết rằng nỗ lực không ngừng mới có thể cải thiện bản thân và cuộc đời nằm trong tay chính mình.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, giải trí.

Similar Posts